مقاله پروفسور پاندا

مقاله پروفسور پاندا

ادامه »

مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

ادامه »
هدفهای رشته برنامه ریزی درسی

هدفهای رشته برنامه ریزی درسی

دکتر میرزابیگی ( رئیس کمیسیون توسعه استانی)از هدفهای اصلی رشته برنامه ریزی (برنامه درسی) تربیت متخصصانی است که به تدوین، اصلاح و بهبود برنامه های درسی و ارتقای کیفیت دوره های آموزشی بپردازند با این وجود در حال حاضر فقدان دروس و پروژهای عملی در رشته برنامه ریزی درسی  کشور ما، مانع از تحقق بخشیدن به این هدف، در حد لازم می گردد.

این نیازی اصلی و فقدانی اساسی است که باید در رفع آن کوشید. حدودی از رفع این نیاز ، به شیوه هایی چون برگزاری دوره‌های عملی و کارگاههای آموزشی برای فارغ التحصیلان این رشته  امکان پذیر خواهد بود. ولی راهکار مبنایی آن است که استفاده ازواحد های درسی و پروژههای عملی در بازنگری دروس این رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محمدعلی میرزابیگی- رئیس کمیسیون توسعه واحدهای استانی- اردیبهشت 86

ادامه »
تعداد کل : 3 صفحه 1 از 1
1