نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

"آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران"

مقدمه:

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران  سازمانی غیر دولتی (NGO) است که براساس ماده 3 اساسنامه خود و تاييد كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي تواند نسبت به تاسيس شعب در ساير نقاط كشور اقدام نمايد. لذا آیین نامه تاسیس شعب جهت گسترش دامنه فعالیت این انجمن به شرح ذیل تدوین گشته است:

 ماده 1: اهداف:

1.       ضرورت گسترش حوزه فعالیت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت توسعه دامنه فعالیت های علمی در حوزه برنامه درسی.

2. بسط وتوسعه دانش برنامه درسي

3. نقد و بررسی عملکرد نظام آموزشی از منظر برنامه درسی و كمك به ارتقاء كيفيت آن

4.      ایجاد انگیزه در متخصصان این رشته در سراسر کشور.

5. تعامل حرفه‌اي با متخصصان برنامه درسي وسایر رشته های مرتبط

6. بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي علمي و حرفه‌اي متخصصان

7. كمك به ارتقاي سطح علمي اعضاء

 

ماده 2: شرایط تاسیس:

1.       تاسيس شعب انجمن مستلزم اعلام آمادگي هيئت موسس است. هيئت موسس متشكل از 5 نفر است.

تبصره(1): حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید داراي مدرك دكتري تخصصي و دو نفر تحصیل کرده در رشته برنامه درسي باشند.

تبصره (2): عضویت دانش آموختگان سایر رشته ها با زمینه آموزشی در هیئت مدیره بلامانع است.

تبصره (3): اعضای هیئت مدیره حداقل باید فوق لیسانس باشند.

2.       هيئت موسس بايد به همراه تقاضاي تاسيس شعبه استاني برنامه فعاليت هاي سالانه خود را نيز تنظيم و تسليم هيئت مديره انجمن نمايد. اين برنامه بايد شامل مولفه هايي همچون:

چگونگی عضوگيري، برگزاري نشست هاي علمي - تخصصي، برگزاري همايش علمي، چاپ خبرنامه، ارائه خدمات حرفه ايي و پژوهشي و ....... باشد. برنامه سالانه به هنگام بررسي درخواست صدور مجوز موقت مورد بررسي هيئت مديره قرار خواهد گرفت.

3.      منابع تامين بودجه فعاليت هاي شعبه بايد شناسايي و معرفي شود. انجمن مطالعات برنامه درسي امكان كمك مالي به شعب استاني را نخواهد داشت. 

4.      انجمن در وهله نخست براي شعب واجد شرايط، مجوز فعاليت موقت (يك ساله) صادر خواهد كرد.

5.      در پايان دوره فعاليت يك ساله، عملكرد شعبهها با توجه به ملاک های ارزشیابی (ماده 3 آیین نامه) مورد ارزيابي قرارگرفته و در صورت موفقيت، درخواست مجوز دایم فعالیت و تاسيس شعبه بطور رسمي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ارسال خواهد شد.

تبصره(1): چنانچه کسب مجوز فعالیت دایم شعبِ واجد شرایط کسب مجوز دایم به هر دلیل با مشکل مواجهه شود؛ با پیشنهاد کمیسیون و تصویب هیئت مدیره فعالیت شعبه تا کسب مجوز دایم به صورت موقت ادامه پیدا خواهد نمود.

تبصره(2): شعب انجمن پس از اخذ مجوز دایم، شعبه نامیده می شوند.

تبصره (3): در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز دایم (بر اساس بند 7 ماده 3) مجوزفعالیت موقت شعبه، فقط برای سال دوم قابل تمديد خواهد بود.

6.      تاسيس شعب انجمن برنامه ريزي درسي در مراکز استانها  امکان پذیر است.

تبصره: تاسیس شعبات انجمن در شهرهایی که مرکز استان نیستند منوط به درخواست رسمی از سوی شعب متقاضی و دارا بودن شرایط آیین نامه تاسیس شعب انجمن مطالعات برنامه درسی است.

7.     عضویت معلمین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف درسی با هر گرایش و با هر مدرک تحصیلی در شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران آزاد است.

تبصره: معلمان محترم، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته برنامه درسی برای عضویت در شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مشمول تخفیفات مصوب می شوند ضمن اینکه سایر علاقه مندان نیز با پرداخت حق عضویت سالانه می توانند به عضویت شعبه درآیند.

 

ماده3) ملاک های ارزشیابی:

1.       هر یک از شعبات پس از پایان اولین سال از زمان تاسیس می بایست گزارش فعالیت های صورت گرفته در سال مذکور را به هئیت مدیره انجمن مطالعات ارایه نماید. هئیت مدیره با توجه به گزارش واصله ممکن است به سه صورت (مشروح در بند 5 ماده 2 آیین نامه) اقدام نماید:

2.       شعبات مختلف باید در پایان هر سه ماه گزارش فعالیت سه ماه گذشته و نیز برنامه فعالیت سه ماه آینده خود را به کمیسیون توسعه استانی انجمن ارایه نماید.

3.      اقدامات موثر خارج از برنامه مصوب شعبه ها در ارزشیابی آنان دارای اهمیت اساسی است.

4.      در صورتی که شعب ها از ارایه 3 گزارش فعالیت سه ماهه امتناع ورزند؛ تصمیم مقتضی درباره  شعبه توسط هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

5.      کمیسیون با توجه به گزارشات شعبه ها از فعالیت های صورت گرفته، اقدام به مطالعه و بررسی شعبه ها (بر اساس فرم های الف و ب) خواهد نمود.

فرم الف: ارزیابی فعالیت های انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه

...........................................

ردیف

 

انتظارات

 

ملاک

 

بلی

 

خیر

1

 

جلسات هیئت

موسس

تعداد:

 

 

تاریخ:

 

 

موضوع:

 

 

سایر توضیحات:

 

 

2

 

برگزاری نشست های علمی

تعداد:

 

 

تاریخ:

 

 

موضوع:

 

 

سایر توضیحات:

 

 

3

برگزاری کارگاه

آموزشی و همایش

تعداد:

 

 

تاریخ:

 

 

موضوع:

 

 

سایر توضیحات:

 

 

4

 

 فعالیت های

انتشاراتی

تعداد:

 

 

موضوعات:

 

 

5

عضو گیری

تعداد:

 

 

6

ارائه خدمات

مشاوره ای و حرفه ای

زمینه ها :

 

 

نهاد های دریافت کننده:

 

 

7

سایت اینترنتی

 

 

 

8

گزارش فعالیت های سه ماهه

تعداد:

 

 

9

فعالیت های آتی (خارج از برنامه)

 

 

 

10

گزارش مالی

 

 

 

 فرم ب: ارزیابی فعالیت های انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه................................................

ردیف

 

معیار ها و شاخص ها

 

ملاک 

 

امتیاز

 

 

1

 جلسات هیئت موسس

2ماه یکبار (6جلسه)

3ماه یکبار (4جلسه)

4ماه یکبار (3 جلسه)

6ماه یکبار (2 جلسه)

عدم

20

15

10

5

-

 

2

برگزاری همایش

همایش ملی

همایش بین المللی

40

50

 

3

برگزاری نشست های

علمی

2ماه یکبار (6جلسه)

3ماه یکبار (4جلسه)

4ماه یکبار (3 جلسه )

6ماه یکبار (2 جلسه)

عدم

20

15

10

5

-

 

4

برگزاری کارگاه های

آموزشی

4 کارگاه آموزشی

3 کارگاه آموزشی

2 کارگاه آموزشی

1کارگاه آموزشی

عدم

20

15

10

5

-

 

5

فعالیت های انتشاراتی

انتشار کتاب سال (مجموعه مقالات)

انتشار مجموعه چکیده مقالات

انتشار فصلنامه به اعضای هر شماره

انتشار خبرنامه به اعضای هر شماره

انتشار بروشور به اعضای هر شماره

عدم

20

15

5

2

1

-

 

6

عضو گیری

بیش از 40 نفر

20 تا 40 نفر

10تا 20 نفر

کمتر از 10 نفر

عدم

20

15

10

5

-

 

7

خدمات حرفه

ای،پژوهشی،مشاوره ای و برقراری ارتباط با سایر

سازمان ها

بر اساس مطالعه گزارش مستند ارائه شده از طرف شعبه

عدم

از 5 تا 20

 

-

 

8

سایت اینترنتی یا وبلاگ

ایجاد سایت

بروز رسانی

عدم

5

5

-

 

9

گزارش فعالیت های سه ماهه

به اعضای هر گزارش

عدم

2.5

-

 

10

فعالیت های آتی (خارج از برنامه)

بر اساس مطالعه گزارش مستند  ارائه شده از طرف شعبه

عدم

از 2.5 تا 10

 

-

 

11

گزارش مالی

بر اساس مطالعه گزارش مستند  ارائه شده ازطرف شعبه

عدم

از 2.5 تا 10

 

-

 

1.       با توجه جدول فوق ملاک کسب مجوز دایم در سال اول فعالیت شعبه کسب حداقل 80 امتیاز خواهد بود. کسب  40 تا 80 امتیاز منجر به صدور مجوز فعالیت موقت شده و پایین تر از آن منجر به تعطیلی شعبه  می گردد.

تبصره(1): کمیسیون توسعه استانی با توجه به امتیاز کسب شده، اقدام به معرفی شعب برتر و نمونه خواهد نمود.

این آیین نامه در 3 ماده و 20 بند در تاریخ 5/8/87 به تصویب هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رسیده است.

دکتر مجید علی عسگری

رییس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟