نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
آئین نامه تاسیس جایزه علمی انجمن به نام شخصیت های برجسته علمی رشته در ایران
بسمه تعالي
مقدمه
انجمن مطالعات برنامه درسي ايران به منظور تقدیر از خدمات و فعالیت های شخصیت های برجستة علمی در توسعة حوزة برنامه درسی که خدمات ارزشمندی در این حوزه انجام داده باشند، اقدام به تأسیس جایزة علمی انجمن می نماید. این جایزه علاوه بر اینکه جایگاه علمی آنها در حوزة برنامه درسی ایران را مورد تأکید قرار داده و آنرا تحکیم می نماید، موجب توسعة فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزة برنامه درسی خواهد شد. این آئین نامه با استناد به آئین نامة افتتاح حساب های خاص، مصوب 1/10/1389 هیئت مدیره تدوین شده است و نحوة تأمین منابع مالی جایزه را تعیین خواهد کرد. نحوة انتخاب و برگزاری مراسم اهداء جایزه بر اساس دستورالعمل جداگانه ای خواهد بود که به تأئید هیئت مدیره انجمن خواهد رسید.
ماده 1- به منظور تأمین منابع مالی جایزه، حساب پس اندازی به نام انجمن و  با عنوان جایزه علمی فرد مورد نظر، در یکی از بانک های کشور افتتاح خواهد شد(حساب توسط انجمن و به نام انجمن افتتاح خواهد شد).
ماده 2- موجودي حساب جایزه علمی متشكل از موارد زير است:
الف- هدیة شخصیت علمی که جایزه به نام وی می باشد.
ب‌-     هداياي افراد حقيقي و حقوقی و کمک داوطلبانه اعضای انجمن
ج- سپردة افراد حقیقی و حقوقی
د‌-       ساير موارد، به تصويب هيئت مديره
ماده 3-  سپرده های افراد حقیقی و حقوقی به صورت امانت به مدت حداقل 5 سال در حساب افتتاح شده سپرده گذاری 5 ساله خواهد شد و از سود آن برای تهیه منابع مالی جایزه علمی استفاده می گردد. افراد سپرده گذار می توانند اصل مبلغ اهدایی را پس از 5سال با تصویب هیئت مدیره، باز پس گیرند.
مادة 4- حداقل موجودی حساب جایزة علمی /000/000/100 ریال خواهد بود.
ماده 5- اصل موجودی حساب جایزه علمی حاصل از بندهای الف- ب- ج ماده 2، به عنوان پس انداز باقی مانده و فقط سود حاصل از آن صرف مخارج اهداء جوایز علمی خواهد شد.
مادة 6- افتتاح و برداشت از اين حساب با امضاي رئيس انجمن و تأييد رئیس کمیتة علمی جایزه به طور مشترک خواهد بود.
مادة 7- بيلان درآمدها و هزينه هاي اين حساب به طور سالانه به اطلاع هيئت مديره انجمن خواهد رسيد.
ماده 8- تصمیم گیری در مورد منابع مالی جایزه، در صورت انحلال، با هیئت مدیره خواهد بود.
مادة 9- اين آئين نامه در 9 ماده و 4 تبصره در جلسة مورخ  20/2/90 هيئت مديره به تصويب رسيد.
نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟