نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 85

براساس مصوبات اولين جلسه هيأت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي كه در فروردين ماه سال 1385تشكيل شد برنامه سال 85 تدوين و تصويب شد.

                                                                برنامه سال 1385