نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
اعضاء هيأت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

اعضای هیئت موسس :

آقای دكتر حسن ملكی
آقای دكتر لطفعلي عابدي
آقای دكتر سیدحسین میرلوحی
آقای دكتر نادرقلی قورچیان
آقای دكتر نعمت الله موسی پور
آقای دكتر کاظم اکرمی
آقای دكتر محمود مهرمحمدی
آقای محمود معافی