سال سوم شماره بیست و پنجم

تاریخ انتشار: یکشنبه پنجم دی 1389

آنچه در شماره پاییز میخوانیم:

در جلسات گروه مطالعاتی به این اتفاق نظر دست یافتیم که مباحث خود را با مقالات اصلی جوزف شواب ادامه دهیم و چهار مقاله‌ی «عملی 1و2و3و4» را در دستور کار خود قرار دهیم. خوشبختانه با همکاری مایکل کانلی که اگر نگوییم عضو غیر ایرانی گروهمان، راهنمای یاریگری برای فعالیتمان است، توانستیم منابع خود را در مورد چهار شماره‌ی مقالات عملی تکمیل کنیم و با برگزاری دو جلسه از بحث در مهرماه و آبان ماه، مقاله‌ی عملی 1 را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه »

برداشتی از مقاله

برداشتی از مقاله عملی: زبانی برای برنامه درسی (1) نوشته جوزف ج. شواب رضا میرعرب رضی

ادامه »

مروری بر عملی: زبان برنامه درسی (1)

مروری بر عملی: زبان برنامه درسی (1) عظیمه سادات خاکباز مقاله‌ی عملی 1 شواب که آغازی بر مجموعه‌ی مقالات عملی 2 و 3 و 4، است سه قسمت اساسی دارد. شواب در این مقاله ابتدا با مسئله مرگ حوزه برنامه درسی به دلیل ناکارآمدی روش‌های آن برای مسایلش شروع می‌کند و شش نشانه برای ادعای خود می‌آورد. سپس تحلیل خود را از علت این وضعیت ناخوشایند، به دلیل اتکای صرف بر نظریه و غفلت از «عملی» می‌داند و درنهایت، بر اساس نقص‌های ایجاد شده از اتکای نادرست به نظریه در برنامه درسی، برای این وضعیت راه‌حل خود را پیشنهاد می‌کند که یک رنسانس در برنامه درسی به وجود بیاید بر اساس دو محور «عملی» و «استفاده خادمانه و تکثرگرایانه» .

ادامه »

برداشت‌ها

برداشت‌ها و نکاتی پیرامون زبان عملی: زبانی برای برنامه‌ریزی درسی اعظم زرقانی * شواب از 6 نشانه برای اشاره به بحران در قلمرو برنامه‌ریزی درسی نام می‌برد که البته برخی از آن‌ها با یکدیگر همپوشانی نیز دارند.وی این نشانه‌ها را مختص هر دیسیپلین فکری می‌داند و سپس از قلمرو برنامه درسی به عنوان یک قلمرو فکری مثال می‌آورد. در حالیکه خود در بخش‌های بعدی مقاله، به عملی و کاربردی بودن این حوزه اذعان دارد!! به ویژه آن جا که اصولاً موضوع برنامه درسی را عمل و واقعیت‌ها‌یی می‌داند که بسیار متفاوت با نظریات و انتزاعیات است. بالاخره، هویت این قلمرو عملی است یا نظری ؟!

ادامه »

تأمل و نقدی بر اندیشه شواب با تأکید بر پرکتیکال1

تأمل و نقدی بر اندیشه شواب با تأکید بر پرکتیکال1 رحمت اله خسروی قلمرو برنامه درسی بدون منتقدان آن قابل تصور نیست. شواب در مطالعات خود اظهار کرد که قلمرو برنامه درسی رو به زوال است، و جکسون حتی وجود برنامه درسی به عنوان یک رشته مطالعاتی را مورد سؤال قرار داد. با وجود این، بیشتر اندیشمندان برنامه درسی از آنجایی که کارشان را درجهت مفهوم پردازی و مطالعه این رشته انجام می‌دهند، به وجود قلمرو برنامه درسی اطمینان دارند. اگرچه برخی اندیشمندان حوزه برنامه درسی ممکن است مناقشه کنند که آیا قلمرو برنامه درسی وجود دارد، و اگر چنین هست چگونه بایستی آن را مفهوم پردازی کرد، در واقع اندک متخصصان عملگرا یافت می‌شود که هستی برنامه درسی را زیر سؤال قرار دهد. با این وجود، جوزف شواب یک فیلسوف علاقمند به حوزه تعلیم و تربیت بر این باور است که « قلمرو برنامه درسی در شرف مرگ و نیستی است، این قلمرو قادر نیست با روش‌ها و اصول موجود به کارش ادامه دهد». او به دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه درسی تأکید می‌کند انرژی‌هایشان را از بخش تئوریک به بخش عملی، شبه عملی، و به گزینانه بازگردانند (شواب، 1969) .

ادامه »

بحث و گفتگو پیرامون Eclectic

بحث و گفتگو پیرامون Eclectic یکی از مسایل جالب در مقاله‌ی عملی1، که موجب ایجاد بحث‌های طولانی و تأمل‌برانگیز بین اعضای گروه شد، اصطلاح Eclectic بود. از این رو، در این بخش برخی از این بحث‌ها مطرح می‌شود: آل‌حسینی چالشی ایجاد می‌کند و می‌نویسد: داستان من قدری بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، دنباله‌دار شده است، به سه دلیل: اول، پاسخ به درخواست آقای میرعرب، و کمک به ایشان، البته در حد بضاعت و توان، برای بهبود بخشیدن به کیفیت ترجمه. دوم، برداشت‌های دوستان از متن که حین کار، به تدریج به دستم رسید، و باعث شد که بازگردم و برخی مفاهیم را با تفصیل بیش‌تری بیان کنم.

ادامه »

مصاحبه با مایکل کانلی

مصاحبه با مایکل کانلی فرشته آل‌حسینی دکتر محمود مهرمحمدی پروفسور کانلی، مایلیم به شما بگوییم، ارزش این مصاحبه برای گروه ما معادل ارزش ارتباط برای شواب در "عملی" است، یعنی همان ارزش تنوع عادت‌های ذهنی، اهمیت بحث کردن درباره‌ی مسائل‌ خود از دیدگاه‌های مختلف که در نهایت، عمل تأملی را ممکن می‌کند. شما برای ما فردی شناخته شده هستید؛ شما را به واسطه‌ی موضع "بینابینی"‌تان در تدریس، تحقیق، خلق برنامه‌ی درسی، به علاوه، برای تلاش‌های "بینابینی" شرقی-غربی‌ دانشگاهی‌تان به خوبی می‌شناسیم. ما از شما تقاضای یک مصاحبه‌ی کوتاه کردیم، و امیدواریم این مصاحبه یک مصاحبه‌ی کوتاه به معنای واقعی باشد، زیرا به خوبی می‌دانیم شما یک شخصیت "عملی" به معنای واقعی هستید. بنابراین، اگر اجازه بدهید دو سؤال می‌پرسیم. سؤال اول:

ادامه »

نقد و نقد بر نقد!!! ...

نقد و نقد بر نقد!!! ... مصطفی قادری فرشته آل‌حسینی قادری می‌نویسد: دوستان تحلیل کننده‌ی مقاله‌ی کانلی، سروان گرامی سلام استاد فرزانه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران عزیز: نرگس آهنچیان، فرشته آل‌حسینی، عظیمه سادات خاکباز، اعظم زرقانی، رحمت الله خسروی، انسی کرامتی، از کار زیبا و اندیشمندانه‌ی شما عزیزان استفاده‌های بسیار بردم، و دریچه‌های جدیدی حین تفکر درباره‌ی تحلیل‌های ارزنده‌ی شما دوستان به رویم باز شد. از آنجا که تایید حرف‌ها و سخن شما عزیزان بخشی از میل و خواست من است، اما بخش دیگر اندیشه‌های من تفاوتی است که آن را با شما در میان می‌گذارم. در این فرصت این تفاوت‌ها را بر می‌شمارم.

ادامه »

برنامه همایش تربیت معلم

گروه مطالعاتی "برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه" تقدیم می‌کند: مخصوص همایش "برنامه درسی و تربیت معلم" دانشگاه شهید رجائی 10 تا 11 اسفند 89 شواب و تحولات عرصه برنامه درسی تربیت معلم "مرگ رشته­ی برنامه­ی درسی" آنچه شواب ما را به آن آگاه کرد و نظریه­ی "عملی" آنچه او به عنوان پادزهر بیماری مهلک این حوزه به ما هدیه داد، به عنوان یک نظریه­ی دهه­ی 1950 در عرصه­ی مطالعات برنامه­ی درسی از دیدگاه برخی منسوخ و خارج از رده و یا در حد نظریه و به عرصه عمل نرسیده نگریسته می­شود. حال آنکه گروه مطالعاتی برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه نظر دیگری دارد!

ادامه »
تعداد کل : 9 صفحه 1 از 1
1