سال سوم شماره بیست و سوم

تاریخ انتشار: یکشنبه سی ام آبان 1389

اخبار فلسفه برای کودکان از دانشگاه الزهرا

معصومه رمضانی فوق لیسانس فلسفه آموزش و پرورش به منظور شناخت بیشتر، توسعه و گسترش آگاهی از برنامه درسی فلسفه برای کودکان تعدادی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در این زمینه به فعالیت پرداخته اند و فعالیت های پژوهشی خود را در ارتباط با این برنامه ارائه کرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود: خانم میر شفیعیان از دانشجویان این دانشگاه که در اسفند ماه 1388 پایان نامه خود را ارائه نموده است موضوع پایان نامه خود را بررسی برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر پرورش توانایی حل مسئله دانش آموزان انتخاب نموده است. وی کار خود را بر پایه روش توصیفی-تحلیلی بنا نموده و با توجه به تعریف و ابعاد مختلف توانایی حل مسئله و اطلاعات مرتبط با برنامه درسی فلسفه برای کودکان، به بررسی توانایی این برنامه در پرورش توانایی حل مسئله دانش آموزان پرداخته است. خانم شیوا رمضانپور از دانشجویان دیگر دانشگاه الزهرا که پروژه کارشناسی ارشد خود را در سال 1388 ارائه نمود، برنامه درسی فلسفه برای کودکان را با استفاده از داستانهای فیلیپ کم بر روی دانش آموزان شهر کرمان انجام داده است. هدف وی از این کار بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی بر پروش مهارتهای شهروندی دانش آموزان بوده است که با استفاده از روش نیمه تجربی و بر مبنای گفتگو و استدلال در کلاس درس صورت گرفته است.

ادامه »

فعالیت‌های گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سیده فاطمه موسوی کارشناس پژوهشی گروه فبک در زیر گزارش مختصری از فعالیت‌های بخش های مختلف گروه فبک آمده است: قائم مقام گروه (سعید ناجی) • برگزاری کارگاههای تابستانی جهت آشنایی علاقمندان با برنامه و دوره مقدماتی تربیت مربی: این کارگاهها در سه مرحله ( 3 هفته پیاپی) از تاریخ 6/4/86 تا تاریخ 24/4/86 برگزار شد. در آمد این کارگاهها حدود 5 میلیون تومان بود که به حساب درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه واریز شده است. لازم به ذکر است که تدارک امکانات اجرایی وتبلیغاتی برای اینکارگاهها به عهده گروه گذاشته شده بود • برگزاری امتحان برای کارگاههای مذکور و ارئه مدرک به قبولی های این امتحان • اتمام وتحویل طرح ترجمه، بازنویسی و بومی‌سازی داستانهای فبک به معاونت پژوهشی : حاصل این طرح 2 کتاب داستان برای دوره های راهنمایی و ابتدایی و راهنماهای آنهاست در دو جلد کتاب دیگر است که جمعا در قالب 4 کتاب تهیه شده‌اند. • تهیه دو طرح پژوهشی تحقیقاتی در زمینه کندوکاو علمی و کندوکاو اخلاقی در برنامه فبک، که طرح اول پس از بررسی و تصویب در شورای گروه به آن معاونت ارسال گردیده است و گروه در انتظار نظر آن شورای محترم است. • آماده کردن کتابهای لیزا و لیلا برای چاپ در انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی

ادامه »

مقاله ارایه شده به گنگره بزرگداشت روز جهانی آموزش فلسفه برای کودکان

دکتر یحیی قائدی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) [email protected] چکیده ادعای ارتباط فلسفه با آموزش های مدرسه ای بر این پیش فرض استوار است که فلسفه می تواند حالت های انتقادی شاگردان نظیر (تعجب کردن، درخواست معیار کردن و ...) و استدلال، شکل دهی مفهوم، برگرداندن و مهارت جستجوگری را در آنان پرورش دهد (لیپمن2000) فلسفه در مدرسه از یک طرف بحثی در حال پیشرفت، درباره نظام تربیتی آینده ماست به نحوی که می تواند آموزش های سالمی را در این رابطه که فلسفه چگونه می تواند در کلاس ها و سالن های مدرسه اجرا شده و درهم تنیده شود را فراهم نماید. بنابراین فلسفه برای کودکان، توضیح می دهد که چگونه هر معلم در هر موضوعی می تواند مدلی از پژوهش فلسفی را قبول کند و آن را با موقعیت کلاس درس سازگار سازد. فلسفه در صورتی که به عنوان فعالیتی همگانی و گفت و گویی برحسب آنچه سقراط انجام می داد درنظر گرفته شود، خیلی بهتر فهمیده می شود تا اینکه صرفاً به عنوان یک موضوع درسی درنظر گرفته شود که باید در حافظه کودک ریخته شود. (اشهوگ 1999) از طرف دیگر باز بودن فلسفی، سوال کردن و شگفت زده شدن از دنیا – خصوصیاتی انسانی که اغلب غیرقابل تردید، قابل تحسین و جامع هستند - ممکن است سطحی و حتی غیرمولد باقی بمانند .مگر اینکه از بصیرت دیالکتیکی سقراط سرچشمه بگیرد: «من می دانم که چیزی نمی دانم». فلسفه برای کودکان برنامه ای است که کودکان را در تمام مباحث کلاسی در زمینه موضوعات فلسفی مشارکت می دهد. هدف این برنامه بهبود تفکر کودکان را از طریق معرفی بسیاری از «سوالات بزرگ» به آنها و توانا ساختن آنها به بررسی چنین سوالاتی است. با استفاده از این برنامه، معلمان کودکان را به تفکر عمیق تر روی ایده هایی که در پی کار مدرسه ای آنها قرار دارد، تشویق می کنند. این اقدام عمدتاً در یک اجتماع پژوهشی کلاس درس صورت می گیرد. کودکان عمیقاً روی تفکر خود و مهارت های مورد استفاده خود تمرکز خواهند کرد و سپس آنها را هنگامی که در حال بررسی و تقویت ایده های خود و دیگران در پاسخ به معماهای فلسفی هستند، بهبود خواهند بخشید. این مقاله قصد دارد به سوالات زیر پاسخ دهد.

ادامه »

برگزاری کلاس های آموزش فلسفه به کودکان در شهرستان نی ریز

یک دوره کلاس های آموزش فلسفه به کودکان با همکاری کمیسیون مشاوره بانوان در شهرستان نی ریز برگزار گردید. هدف از برگزاری این کلاس ها، آشنایی والدین با تاریخچه، اهداف و روش های آموزش فلسفه به کودکان بود. جوادفرزانفر، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت معلم تهران، که مدرس این کلاس ها بود، برگزاری چنین کلاس هایی را برای همه قشرها ثمربخش دانست و آن را برای پرورش تفکر کودکان حیاتی ذکر کرد. برخی از منابعی که در این کلاس ها از آن استفاده شد، عبارت بود از:

ادامه »

کی از همه خوشگلتره

نویسنده: سحر سلطانی دانلود متن از لینک زیر

ادامه »

پایان نامه

عنوان: بررسی چالش ها و فرصت های آموزش فلسفه به کودکان و ارائه الگویی مطلوب برای آموزش و پرورش ایران دانشجو: فاطمه السادات موسوی استاد راهنما: دکتر افضل السادات حسینی استاد مشاور: دکتر یحیی قائدی تاریخ دفاع: 5/7/1389 خلاصه ای از پایان نامه

ادامه »

مقاله چاپ شده در مجله تازه های علوم تربیتی شماره 15

عنوان: بررسی تاثیر اجرای برنامه « فلسفه برای کودکان » بصورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دید آموزگاران مهرنوش هدایتی ،یحیی قائدی، عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا یونسی

ادامه »

یک بود یک نبود

من کیم متن داستان در لینک زیر

ادامه »
تعداد کل : 8 صفحه 1 از 1
1