سال سوم شماره چهاردهم

تاریخ انتشار: شنبه بیست و نهم خرداد 1389

گزارش سفر علمی- آموزشی تاجیکستان

مقصد: کشورتاجیکستان ،شهر دوشنبه هدف: برگزاری کارگاه تالیف کتاب درسی و بررسی متون تولیدی صنف های 8،9،10 و 11 وزارت معارف تاجیکستان و آماده سازی آن ها برای چاپ درایران.

ادامه »

اهم فعالیت های دکتر سید بهنام علوی مقدم

مقالات: - جمله های سببی و دومتممی از منظر نظریه حاکمیت و مرجع گزینی ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان ،1388. - میزان یادگیری و گسترش واژه های اشتقاقی در کودکان دو زبانه و ارتباط آن با رده شناسی زبان، فصل نامه علمی پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

ادامه »

گزارشی از فعالیت های فریده عصاره

الف مقالات):1-مقاله بررسی توانش نحوی کودکان شش ساله تهرانی (چاپ درسالنامه رشد1389) 2- مقاله بررسی مقایسه ای توانش نحوی کودکان شش ساله ایرانی ترک زبان آذری بافارس زبان(ارائه در همایش دوزبانگی-تبریز) 3- مقاله بررسی توانش زبانی کودکان پیش دبستانی تهرانی درحوزه صرف4- مقاله پیشنهاد الگویی برای برنامه زبان آموزی پایه اول در مناطق دو زبانه (ارائه درمجموعه مقالات همایش دوزبانگی-تبریز)

ادامه »

گزارش همایش نقد و بررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی از منظر زبان شناسی و برنامه ریزی درسی

بسمه تعالی از آنجایی که برنامه درسی آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی جایگاهی ارزشمند و حیاتی در تعلیم و تربیت، انتقال علوم وفنون و ارزشهای دینی و ملی به دانش آموزان و آینده سازان این مرز و بوم دارد، گروه پژوهش در برنامه های درسی زبان از موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی همایش "نقد وبررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی" را برگزار کرد. همایش مذکور در روز پنج شنبه 29/11/1388 از ساعت 17-9 در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و با حضور تنی چند از صاحبنظران، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و معلمان برگزار شد.

ادامه »

پایان نامه های دفاع شده

بررسی تأثیر کتاب جدید فارسی اول راهنمایی بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه اول راهنمایی شهرستان گرمی در سالتحصیلی 88- 87 استاد راهنما : دکتر حسین قاسم پور مقدم / استاد مشاور : دکتر بهمن زندی / دانشجو: صالح فتاحی کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی پیام نور تهران

ادامه »

فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی

دکتر حسن ذوالفقاری، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مولف کتاب­های درسی در سال 1345 در دامغان بدنیا آمد.وی در سال 1375 دکتری زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و اکنون استاد دانشگاه تربیت مدرس است.وی برگزیده رتبه دوم پژوهش­های کاربردی در نوزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی، برگزیده­ی سومین، چهارمین و پنجمین جشنواره­ی کتاب­های رشد ،برگزیده­ی کتاب تقدیری کتاب سال، برگزیده مؤلفان استان سمنان، عضو شورای علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی، از مدخل نگاران بنیاد دایرة المعارف اسلامی ،عضو هیأت رییسه انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و انجمن علمی نقد ادبی ایران و عضو هیئت تحریریه پنج فصلنامه تخصصی و نویسنده 120مقاله است.

ادامه »

دکتر علی محمد حق شناس درگذشت

دکتر علی محمد حق شناس از چهره های ماندگار زبان شناسی و استاد دانشگاه تهران، ظهرامروز،جمعه 10 اردیبهشت در بیمارستان آراد تهران به دلیل عارضه قلبی در سن 70 سالگی درگذشت. وی طی روزهای گذشته برای پیگیری معالجاتش در این بیمارستان بستری بود.

ادامه »

کارگاه های آموزشی

1- تدریس در دوره تربیت مدرسی زبان فارسی دوره راهنمایی – تابستان 88 – تهران و مشهد 2- مسئول گروه تالیف کتاب های درسی و راهنمای معلم زبان فارسی دری افغانستان- تابستان 88 3- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درمنطقه 8 تهران آبان 88 4- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درناحیه 4 اهواز- آذر و دی 88 5- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درگتوند خوزستان- آذر 88 6- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درهندیجان خوزستان دی 88 7- برگزاری کارگاه آموزشی تالیف کتاب درسی در وزارت معارف تاجیکستان- دی 88 8- نظارت برتالیف کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی تاجیکی – دی 88 9- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن دربندرترکمن و رامیان گرگان – بهمن88 10- مشارکت در تالیف کتاب های درسی ایران: الف ) زبان فارسی اول راهنمایی ب) زبان فارسی دوم راهنمایی پ) زبان فارسی سوم راهنمایی 11- مشارکت در تالیف کتاب های دانشگاهی: الف) ادبیات کودکان و نوجوانان ؛ انتشارات آیندگان ،چاپ چهارم 1388 ب) دستور توصیفی زبان فارسی، نشر شورا، چاپ اول 1388 پ)راهبردهای نوین یاددهی ویادگیری، انتشارات فرتاب، چاپ دوم 1389

ادامه »

دستور توصیفی زبان فارسی

زبان پدیده ای است زنده ،زایا و نظامدار که درجامعه ی انسانی برای پیوندبا دیگران و رساندن مقصودو پیام،کاربرد دارد. چون زبان را طور طبیعی فرا می گیریم، استفاده ازآن بسیار آسان است و به طور خودبه خودی همراه با رشد جسمانی ،توانایی زبانی ما نیز در جامعه ی زبانی پرورش می یابد. امّا شناخت زبان ،کاری دشوار است .دلیل دشواری شناخت زبان، پیچیدگی و گستردگی آن است .زبان به سبب این که باید گستره ی ذهنِ انسان را همراه با تمام رازها و رمزهای آن به نمایش بگذارد بسیار پیچیده است .

ادامه »

روش های نوین یاددهی- یادگیری و کاربرد آنها در آموزش

بدون شک همه ی پیشرفت های شگفت انگیز دنیای کنونی زاده ی یادگیری انسان است. محیط و آنچه در آن است، پیوسته در معرض تغییر قرار دارد و انسان نیز برای هماهنگ شدن با آن تغییرات و یا برای مقابله و مبارزه با آنها، برای درک چگونگی تغییرات و ارائه راه حلهای مناسب، برای سازگاری و برای ادامة زیست، پیوسته در کوشش و تلاش برای یادگیری و افزودن بر دانشها و تجارب خویش است. واقعیت آن است که انسان با یادگیری و از طریق آن می زید و توانایی ادامة زیست پیدا می کند. انسان از طریق یادگیری رشد فکری پیدا می کند، فضیلت می یابد و در کلّ به رشد تفکر بشر کمک می کند. همة پیشرفتهای بشری نتیجة یادگیری انسان است .

ادامه »

مقتل منظوم فدایی مازندران

سرخط برجسته ترین پویه های آموزشی – علمی فریدون اکبری 1- برگزاری دوره ی اموزشی تربیت دبیرربان فارسی دوره ی راهنمایی به مدت 40 ساعت درتهران- تیر ماه 1388 2- تدریس در دوره ی 40 ساعتی آموزش مدرسان زبان و ادب فارسی تابستان 88 در شهرمقدس مشهد 3- تالیف کتاب فارسی دوم راهنمایی تحصیلی 4- تالیف فارسی سوم راهنمایی برای اجرای آزمایشی 5 – تالیف کتاب روش تدریس فارسی دوم راهنمایی 6- تالیف کتاب دستور توصیف زبان فارسی

ادامه »

نخستین شماره خبرنامه الکترونیکی برنامه درسی و زبان فارسی

سخن سردبیر همان طور که می دانید گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی باتوجه به ضرورت آموزش زبان فارسی به عنوان دومین عامل وحدت ملی وکلید فهم علوم وفنون مختلف تاسیس شده است.نتایج بسیاری ازمطالعات ازجمله آزمون جهانی پرلز حاکی از آن است که توانمندی های ارتباطی وتفهیم وتفاهم دانش آموزان این مرز وبوم را می توان با برنامه ریزی های مناسب تقویت نمود.از سوی دیگر ناهمخوانی یافته های علوم تربیتی بابرنامه های درسی به دلیل عدم به کارگیری صحیح زبان آموزی،معضلات زیادی را برای برنامه ریزان به وجود آورده است. همچنین نیاز به توسعه وترویج اندیشه های دینی،ملی وفرهنگی درجوامع وملل دیگر از طریق زبان فارسی ما را برآن می دارد تا ازطریق بسترهای مختلف ازجمله ایجاد این گروه مطالعاتی در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به هدایت هدفمند این برنامه درسی بپردازیم.

ادامه »
تعداد کل : 13 صفحه 1 از 1
1