سال سوم شماره سیزدهم

تاریخ انتشار: دوشنبه دهم خرداد 1389

معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و تربیت بدنی

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه­های اصلی تعلیم و تربیت نقش مؤثری در تحقق اهداف آن ایفا می­نماید. بسیاری از اهداف اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت از طریق تربیت بدنی و ورزش به منصه ظهور می­رسد. در سال­های اخیر مطالعات طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور، ورزش را در چهار حوزه پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای تعیین نموده­اند، که مبنا قرار گرفتن ورزش پرورشی درآن فرصت­های بسیاری برای فعال شدن تربیت بدنی در آموزش و پرورش مهیا ساخته است. در بخش ورزش پرورشی نداشتن برنامه درسی یک مشکل اساسی این حوزه در آموزش و پرورش است.

ادامه »

آشنایی با تربیت بدنی در ایران معاصر

تربیت­بدنی و آموزش ورزش در ایران تا اواخر قرن سیزدهم فقط در مدارس نظام و بین دستجات نظامی توسط بعضی از افسران خارجی دیده می‌شد. اولیای دانش‌آموزان تا آن موقع نسبت به بازی و ورزش مخالفت می‌کردند و آن را سبکی و جلفی می‌دانستند و گاهی هم اطفال را که مبادرت به بازی می‌نمودند، تنبیه بدنی می‌کردند.

ادامه »

کتاب طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال

عنوان اثر ( زبان اصلی):Designing the physical education 2009 curriculum عنوان اثر: طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال نویسنده: Judith E. Rink 2009، دانشگاه کارولینای جنوبی ناشر:MC Graw Hill Higher Education

ادامه »

بررسی جایگاه تربیت بدنی در برنامه درسی ملی ایران

یکی از حوزه های یادگیری پیش بینی شده در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، حوزه یادگیری سلامت و تربیت بدنی است. در این برنامه، سلامت و تربیت بدنی به عنوان عاملی اساسی و موثر در توسعه‌‌ی فرد‌ی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصاد‌ی, و ابزاری ضرور‌ی برا‌ی رشد و پرورش انسان‌هایی سالم و توانمند جهت دست‌یابی به ابعادی از حیات طیبه معرفی شده است.

ادامه »

تاملی بر وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی درنظام آموزشی ایران

بیش از هشتاد سال از گنجاندن درس تربیت بدنی در برنامه های درسی ایران می گذرد. این درس در کلیه مقاطع تحصیلی به صورت دو ساعت در هفته تدریس شده است. علی رغم قدمت آن در برخی از مقاطع تحصیلی با مشکلاتی همراه بوده به طوریکه در مقاطع راهنمایی و متوسطه فاقد برنامه درسی مصوب و برنامه درسی دوره ابتدایی در سال 1383 به تصویب رسیده است. همچنین به علت کمبود نیروی انسانی متخصص و ناکافی بودن اماکن و فضاهای ورزشی و فقدان منابع مالی برنامه های درسی تربیت بدنی بخش اعظم اهداف آن تحقق نیافته است.

ادامه »
تعداد کل : 5 صفحه 1 از 1
1