گروپ علوم اعصاب و برنامه درسي انجمن برگزار مي‌كند: نشست تخصصي با عنوان انتخاب «رویکرد میان‌رشته‌ای» در مطالعات اصیل و مسئله‌مدار: کارکردها و دستاوردها با سخنراني دكتر يزدان منصوريان -زمان شنبه 25 مهرماه خانه انديشمندان علوم انساني ساعت 16 الي 18- اعضا جديد هيات مديره انجمن: دكتر محمود مهرمحمدي (رئيس انجمن) دكتر حسن ملكي (نايب رييس انجمن) دكتر عليرضا عصاره (خزانه دار انجمن) دكتر مجيد علي عسگري عضو اصلي، دكتر علي حسيني خواه عضو اصلي
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي- سال چهارم- شماره 8- پاييز و زمستان 1392 ادامه ...
ویژه ها:
انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می كند. مركز انجمن در شهر تهران به نشانی نشاني خيابان كريم خان- نبش خيابان دكتر عضدي- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي- طبقه دوم- اتاق 202 ميباشد ادامه ...
وبلاگ گروپ برنامه درسي و تربيت معلموبلاگ گروپ برنامه درسی و هنروبلاگ گروپ برنامه درسي، شوآب و عمل فكورانهفصلنامه مطالعات برنامه درسي دوفصلنامه برنامه درسي: نظريه و عملوبلاگ گروپ برنامه درسي و فرهنگوبلاگ گروپ علوم اعصاب و برنامه درسيوبلاگ گروپ روش‌شناسي پژوهشمركز منابع برنامه درسي وابسته به دانشنامه ايراني برنامه درسيدانشنامه مطالعات برنامه درسی
به روز شده ها: