با سپاس فراوان از حضور اساتيد فرهيخته برنامه ريزي درسي و اعضا پيوسته و دانشجويان گرامي در همايش برنامه درسي در ايران: فاصله نظر و عمل
محورهای همايش: الف) فاصله نظر و عمل در اسناد سیاستگذاری • سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش • برنامه درسی ملی • سایر اسناد مرتبط با موضوع ب) فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه های درسی • برنامه های مربوط به دوره های تحصیلی • برنامه های مربوط به موضوعات یا مواد درسی ج) فاصله نظر و عمل در اجرای برنامه های درسی • عاملیت پرسنل ستادی • عاملیت مدیران آموزشی • عاملیت معلمان د) آسیب شناسی نظر بدون عمل • فرصت ها و تهدید ها در سطح ملی • فرصت ها و تهدید ها در سطح بین المللی • تجارب کشورها در این زمینه ه) آسیب شناسی عمل بدون نظر • فرصت ها و تهدید ها در سطح ملی • فرصت ها و تهدید ها در سطح بین المللی و) کنشگری فکورانه فعالان حوزه نظر و عمل • تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای نظریه ورزی فاقد ارتباط با حوزه عمل • تبیین فرصت ها و تهدیدهای عمل‌گرایی فاقد پشتوانه نظری رئیس کنفرانس: دکتر محمد تقی احمدی دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمود مهرمحمدی دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر جواد حاتمی ادامه ...
ویژه ها:
انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می كند. مركز انجمن در شهر تهران به نشانی نشاني خيابان كريم خان- نبش خيابان دكتر عضدي- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي- طبقه دوم- اتاق 202 ميباشد ادامه ...
وبلاگ گروپ برنامه درسي و تربيت معلموبلاگ گروپ برنامه درسی و هنروبلاگ گروپ برنامه درسي، شوآب و عمل فكورانهفصلنامه مطالعات برنامه درسي دوفصلنامه برنامه درسي: نظريه و عملوبلاگ گروپ برنامه درسي و فرهنگوبلاگ گروپ علوم اعصاب و برنامه درسيوبلاگ گروپ روش‌شناسي پژوهشمركز منابع برنامه درسي وابسته به دانشنامه ايراني برنامه درسيدانشنامه مطالعات برنامه درسی
به روز شده ها:
معرفي كتاب نظريه برنامه درسيمعرفي كتاب نظريه برنامه درسي
اصغر سلطاني
جهاد دانشگاهي كرمان
1393